سنسور اثر هال UGN3503U

  • پروژه الکترونیکتصویر از پروژه اندازه گیری قدرت میدان مغناطیسی با آردوینو

    پروژه اندازه گیری قدرت میدان مغناطیسی با آردوینو

    سلام. امروز پروژه اندازه گیری قدرت میدان مغناطیسی آردوینو (پروژه میدان مغناطیسی آردوینو) را آماده کردیم. اندازه گیری قدرت میدان مغناطیسی آردوینو در این پروژه ما از تبدیل آنالوگ به دیجیتال آردوینو Uno استفاده میکنیم. ما میخواهیم از سنسور اثر…

    ادامه مطلب »