سنسور شارپ GP2Y1014AU0F

  • پروژه الکترونیکتصویر از بررسی کیفیت هوا با آردوینو و سنسور شارپ

    بررسی کیفیت هوا با آردوینو و سنسور شارپ

    آلودگی هوا در بسیاری از شهرها مسئله مهمی است و شاخص کیفیت هوا هر روز بدتر می شود. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی ، تعداد افرادی که در اثر آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند از تعداد…

    ادامه مطلب »