ماژول سنسور BMP280

  • پروژه الکترونیکتصویر از فشارسنج و دماسنج با آردوینو و سنسور BMP280

    فشارسنج و دماسنج با آردوینو و سنسور BMP280

    سلام. برای شما پروژه آردوینو فشارسنج و دماسنج با سنسور BMP280 + آموزش کامل را آماده کردیم. فیلم عملکرد مدار را از دست ندهید ! پروژه آردوینو فشارسنج و دماسنج در صورتی که شما بخواهید پروژه ای طراحی کنید که…

    ادامه مطلب »