دوره آموزش رزبری پای با پایتون (پروژه محور)

دوره آموزش رزبری پای با پایتون (پروژه محور)

یادگیری رزبری پای به طور کامل با آموزش زبان برنامه نویسی پایتون Python

انتشار: اردیبهشت 99