دوره ها

✅ دوره آموزش آردوینو

290 هزار تومان

مشاهده توضیحات خرید

✅ دوره اینترنت اشیا حرفه ای (جدید)

349 هزار تومان

مشاهده توضیحات خرید

✅ دوره آموزش آلتیوم دیزاینر

199 هزار تومان

مشاهده توضیحات خرید

✅ دوره آموزش AVR

259 هزار تومان

مشاهده توضیحات خرید

✅ دوره آموزش الکترونیک پایه

129 هزار تومان

مشاهده توضیحات خرید

✅ دوره آموزش ESP32 (جدید)

دوره آموزش ESP32

279 هزار تومان

مشاهده توضیحات خرید

✅ دوره اینترنت اشیا اولیه

239 هزار تومان

مشاهده توضیحات خرید

✅ دوره آموزش برد پیکو

269 هزار تومان

مشاهده توضیحات خرید

✅ دوره آموزش رزبری پای

299 هزار تومان

مشاهده توضیحات خرید

✅ دوره آموزش پروتئوس

149 هزار تومان

مشاهده توضیحات خرید

✅ دوره آموزش STM32

169 هزار تومان

مشاهده توضیحات خرید

ترتیب مشاهده دوره ها

در صورتی که بخواهید تمام دوره ها را مشاهده کنید، ترتیب:

  1. الکترونیک پایه
  2. پروتئوس
  3. آردوینو
  4. برد پیکو
  5. AVR
  6. ESP32
  7. STM32
  8. رزبری پای
  9. اینترنت اشیا
  10. آلتیوم دیزاینر

در صورتی که میخواهید فقط در تعدادی از دوره ها ثبت نام کنید برای اطلاع از ترتیب پیشنهادی مشاهده، از پشتیبان سوال کنید.

پکیج ها (تخفیف با خرید همزمان چند دوره)

✅ پکیج طراحی برد (3 دوره)

شامل دوره های: الکترونیک پروتئوس آلتیوم‌دیزاینر

477,000369 هزار تومان!

خرید پکیج

✅ پکیج میکروکنترلر (5 دوره)

شامل دوره های: الکترونیک آردوینو پیکو AVR STM32

1116,000799 هزار تومان!

خرید پکیج

✅ پکیج هوشمند (5 دوره)

شامل دوره های: آردوینو ESP32 اینترنت‌اشیا رزبری‌پای اینترنت‌اشیا‌حرفه‌ای

1,456,000999 هزار تومان!

خرید پکیج

✅ پکیج جامع (11 دوره)

شامل دوره های: الکترونیک آردوینو ESP32 رزبری‌پای STM32 AVR پروتئوس پیکو اینترنت‌اشیا آلتیوم‌دیزاینر اینترنت‌اشیا‌حرفه‌ای

2,630,0001699 هزار تومان!

خرید پکیج