پروژه ها

پروژه آردوینو وبسایت آیرنکس

بخش پروژه های وبسایت آیرنکس دارای انواع پروژه آردوینو ، پروژه اتمل استودیو ، پروژه متلب ، پروژه بسکام و … است. پروژه های سایت در موضوع های مختلف اعم از پروژه های امنیتی ، پروژه های اندازه گیری ، پروژه های ربات و … است. اکثر پروژه های سایت دارای فیلم عملکرد مدار هستند تا کاربران به طور بهتر محتوای پروژه را درک کنند. همچنین اغلب پروژه های سایت دارای آموزش های مرحله به مرحله هستند. سعی شده در تمامی پروژه ها توضیحات هر چند ساده و مبتدی قرار داده شود.